12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills

12th Chennai International Film Festival Inauguration held at Chennai. KT Rajendra Balaji, Sarathkumar, Ram, R.Parthiban, Mohan, Poornima Bhagyaraj, Suhasini Manirathnam, RV Udhayakumar, Mohan Raman, Lissy, CR Saraswathi, Ravi Mariya, Kanika, Aparna Pillai, Katragadda Prasad, Rajkumar Sethupathi, E Thangaraj graced the event.12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 23 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 22 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 21 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 19 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 18 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 17 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 16 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 15 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 14 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 13 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 11 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 12 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 10 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 9 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 8 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 7 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 6 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 5 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 4 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 3 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 2 12th Chennai International Film Festival Inauguration Stills 1

You might also like:

Thanks! You've already liked this